Instudio
     

ЕНТЕРТЕЙМЪНТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД 


Адрес за кореспонденция: 

България, гр. София, ул.”Козлодуй”20-28 ет. 6 ап. 22 

Тел. ++359 2 8313065 Факс. ++359 2 9313469

Email: sales@brodsoft.comПрава и задължения на клиента на Instudio Lite (потребителя):

  1. Със закупуването на един брой Instudio Lite с неограничен във времето лиценз, вие имате право да го инсталирате само на един компютър. Имате правo на безплатни ъпдейти и консултации по e-mail. Задължавате се да ни изпратите Hardwаre fingerprint на e-mail адрес support@brodsoft.com, генериран от вашия софтуер на компютъра, на който сте инсталирали и ще използвате продукта. Ние от своя страна в рамките на 24 часа ви изпращаме юзернейм и парола за неограничен период от време. Потребителят няма право да инсталира софтуера Instudio lite на друг компютър. Потребителят няма право да разпространява, продава или преотдава под наем софтуера Instudio Lite. „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не носи отговорност пред потребителя за хардуерни и/или софтуерни несъвместимости или конфликти на Instudio Lite с компютъра или операционната система на потребителя, както и с друг софтуер, инсталиран на същия компютър. В случай, че потребителят не желае да ползва софтуера, който вече е закупил „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не връща парите. Всяка промяна на датата на компютъра, на който е инсталиран софтуера ще предизвика сработване на защитата и ще се счита за опит за нейното заобикаляне, което води до отпадане на договорните отношения и потребителят няма право на връщане на парите. Софтуерът Инстудио Лайт може да бъде изтеглен от www.instudio.eu


  2. С наемането на софтуера Instudio Lite за определен период от време, потребителя се съгласява да предплаща месечна такса. Вие получавате правото да ползвате Instudio Lite за период от време, за който сте заплатили предварително, като през това време софтуерът Instudio Lite остава собственост на Производителя. Имате правo на безплатни ъпдейти и консултации по e-mail. Задължавате се да ни изпратите Hardwаre fingerprint на e-mail адрес support@brodsoft.com, генериран от Вашия софтуер на компютъра, на който сте инсталирали и ще използвате продукта. Ние от своя страна в рамките на 24 часа ви изпращаме юзернейм и парола за периода, за който сте заплатили наем за ползването на софтуера Instudio Lite. След изтичането на този период, софтуерът Instudio Lite спира да функционира и изисква нова парола за следващ период на ползване. Софтуерът Instudio Lite предупреждава потребителя десет дни преди изтичането на паролата. След подновяване на абонамента в рамките на 24 часа потребителят получава нова парола за заплатения период. Потребителят няма право да инсталира софтуера Instudio lite на друг компютър. Потребителят няма право да разпространява, продава или преотдава под наем софтуера Instudio Lite. „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не носи отговорност пред потребителя за хардуерни и/или софтуерни несъвместимости или конфликти на Instudio Lite с компютъра или операционната система на потребителя, както и с друг софтуер, инсталиран на същия компютър. В случай, че потребителят не желае да ползва софтуера за периода, за който е предплатил наем „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не връща парите за оставащия неконсумиран период. Софтуерът може да бъде изтеглен за ползване от www.instudio.eu. Всяка промяна на датата на компютъра, на който е инсталиран софтуера ще предизвика сработване на защитата и ще се счита за опит за нейното заобикаляне, което води до отпадане на договорните отношения и потребителят няма право на връщане на парите. Софтуерът Инстудио Лайт може да бъде изтеглен от www.instudio.eu


  3. Абонирайки се за уеб базирана статистика, потребителят се съгласява да заплаща месечна такса. За да има достъп до уеб базираната статистика потребителят трябва да има интернет свързаност. За да ползва уеб базираната статистика клиентът трябва да инсталира софтуерът Instudio Watch на компютър, имащ интернет свъразаност и мрежова свързаност с компютъра, на който е инсталиран софтуера Instudiо Lite. При предплащането за достъпа до уеб базираната статистика в рамките на 24 часа потребителят получава инструкции по настройката на софтуера Instudio Watch, а също юзернейм и парола за достъп до сървъра за предплатения период. В случай, че потребителят не желае да ползва статистиката за периода, за който е предплатил наем „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не връща парите за оставащия неконсумиран период. „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не носи отговорност пред потребителя за софтуерни несъвместимости на уеб броузера на потребителя със сървъра на производителя. Потребителят няма право да разпространява, продава или преотдава под наем софтуера Instudio Watch. Сървърът за достъп се намира на адрес http://radio.instudio.eu/. За консултации и поддръжка можете да пишете на support@brodsoft.com.Права и задължения на „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД

  1. За всяко извършено плащане „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД предоставя на потребителя юзернейм и парола за периода, за който той е платил. „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД изпраща на потребителя електронна фактура на посочен от него e-mail адрес. „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не носи отговорност за неполучаването на фактурата, ако e-mail адреса на потребителя не е валиден. За корекция на e-mail адреса на потребителя пишете на support@brodsoft.com


  2. В случай, че потребителят не желае да ползва софтуера Instudio Lite, както и приложенията към него за периода, за който е предплатил наем „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не връща парите за оставащия неконсумиран период.


  3. „Ентертеймънт Комюникейшънс” ООД не носи отговорност пред потребителя, ако не е в състояние да изпълни описаните по–горе задължения поради форсмажорни обстоятелства, техничеки повреди, природни бедствия, добросъвестно или недобросъвестно вмешателство на трети лица във функционирането на сървъра за справки или достъпа до нашата страница и/или електронна поща. 

partners